Кана за топла вода Метал 1.2 л. - CR1278

Кана за топла вода Метал 1.2 л. - CR1278.jpg
  •  
  • Кана за топла вода Метал 1.2 л. - CR1278.jpg
  •  
  • Кана за топла вода Метал 1.2 л. - CR1278.jpg
  •