КАФИТАЛИ/ CAFFITALY

* Caffitaly System® е регистрирана търговска марка на Caffitaly System Spa.Марката Bеst Espresso е изцяло независим производител и не е свързана по никакъв начин с Caffitaly System Spa.